Leta i den här bloggen

måndag 27 september 2010

Maskinstickningskurs


Denna helg hade jag vigt åt maskinstickningskurs.
Det brukar vara ett svårt puzzel att lägga - att få de anmälda intressenterna att enas om en helg. Men denna gång lyckades i alla fall fyra av tjejerna - för hittills har det bara varit tjejer - ( det är svårt att få jämställdhet inom slöjdarterna) att enas om helgen vecka 38.
Det var ett trevligt gäng som gjorde att tiden flög iväg. Tyvärr har man ofta en föreställning om att man ska hinna mer än vad som är möjligt. I startskedet så går ju mycket av tiden åt till att lära känna maskinen, göra misstag - och förhoppningsvis lära av dem.
Men innan helgen var slut så hade i alla fall ett par av deltagarna stickat var sin tröja och Stina hade också hunnit med att bekanta sig med dataprogrammet DesignaKnit och rita och sticka ett par babybyxor.
Men är man inte utrustad med ett visst mått av tålamod, så ska man nog inte ge sig i kast med stickmaskiner. Det kan ju låta konstigt att jag påstår det - dels för att jag ju är återförsäljare av stickmaskiner, och dels för att huvudorsaken till att man skaffar sig en stickmaskin är att man vill att stickningen ska gå fortare - men utan tålamod så lär man sig inte hantera de problem som, utan undantag, uppkommer.
Men har man väl kommit över de värsta hindren, så är det roligt att se att man kan designa och sticka egna kläder på ett par dar.